Stanovisko k novele zákona o drahách a novele zákona o správních poplatcích (2019)

Svaz  dlouhodobě usiluje o koncepční řešení nejvýznamnějších problémů železniční dopravy a spolu s jeho členy předkládá své připomínky. Žádáme např. o doplnění definice vysokorychlostních tratí, sjednocení definic či zabránění omezování provozu.

Stanovisko naleznte zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět