Stanovisko k návrhu vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou

Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje, že návrh novely vyhlášky byl ze strany ERÚ intenzivně konzultován se zástupci účastníků trhu. Musíme však konstatovat, že v řadě případů nebyly ve výsledném návrhu vyhlášky reflektovány odpovídající závěry z těchto konzultací.


SPČR je názoru, že legislativní úpravy jsou v řadě případů matoucí. Zejména v oblasti registrace odběrných a předávacích míst vnesou na trh s elektřinou mnoho nejasností a otázek. Z předloženého materiálu ani z důvodové zprávy není zřejmé, jakého cíle, zejména v oblasti registrace odběrných a předávacích míst, chce předkladatel dosáhnout.

Více zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět