Stanovisko ke Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035

SP ČR vítá snahu resortního vedení reagovat na dramatické změny v podmínkách hospodaření v lesích v celé Střední Evropě způsobené klimatickými změnami. Bohužel ale v předložené koncepci nevidíme žádná konkrétní opatřením, která by pomohla s řešením nejdůležitějších problémů.

 

Proto budeme s napětím očekávat především předložení zmiňovaného "akčního plánu" pro konkrétní opatření vyplývající z identifikovaných problematik a jsme připraveni se na něm podílet.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět