Stanovisko k poslanecké novele vodního zákona - použité vody

SP ČR doporučuje vládě ke sněmovnímu tisku č. 680 přijmout nesouhlasné stanovisko.

Domníváme se, že z "kategorie odpadní voda" by měla být vyjmuta jen voda, která bude skutečně na závlahy využita. Což přináší řadu dalších problémů z hlediska bilancí atd. SP ČR podporuje zachování stávající úpravy tak, jak je vykládáno MŽP a "pardubickým vodoprávním úřadem". Alternativně dáváme ke zvážení zavedení specifického režimu pro tento typ vod, namísto jejich vyjmutí z režimu odpadních vod.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět