Připomínky Svazu k návrhu nařízení o omezení používaní nebezpečných látek v elektrozařízeních

Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatnil připomínku k Návrhu nařízení vlády o používání nebezpečných látek v elektrozařízeních. Požadujeme, aby implementace (EU)2019/1845 proběhla do českého práva tak, aby byla jasně chápána původní myšlenka této směrnice a nebylo možno ji interpretovat jinak.

Více zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět