Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství

Zásadně nesouhlasíme s návrhem zákona o vojenském zpravodajství, který dává téměř neomezené pravomoci vojenské rozvědce ke sledování občanů.

Vzhledem k tomu, že se návrh zákona nachází po úpravách v Legislativní radě vlády ČR a je zařazen na projednání vládou dne 16. března 2020, Svaz považuje za zásadní se k předmětnému materiálu vyjádřit.

Dne 12. března 2020 jsme proto zaslali dopis adresovaný předsedovi vlády A. Babišovi, místopředsedovi vlády K. Havlíčkovi a místopředsedkyni vlády A. Schillerové, ve kterém vyzýváme vládu, aby tento legislativní návrh odmítla, a aby byly řádně vypořádány všechny výhrady odborné veřejnosti.

Celé stanovisko najdete zde.

 

Gbelec Ondřej
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět