Stanovisko k návrhu klimatického zákona

Svaz průmyslu k návrhu Evropské komise klimatického zákona upozorňuje, že členské státy musí mít možnost rozhodovat o výši i načasování příspěvků k naplňování společného cíle EU 2050. Přenesení pravomocí při stanovování trajektorie na Evropskou komisi je zcela nepřijatelné.

Revize cíle pro rok 2030, který by mohl vést i k úpravám cílů v oblasti energetické účinnosti či podílu obnovitelných zdrojů, Svaz průmyslu důrazně odmítá, neboť je připravována v době, kdy ještě nedošlo ani k plné implementaci legislativy z balíčku Čistá energie pro všechny Evropany a nebyly vyhodnoceny její reálné efekty.

Více zde.

Jan Harnych
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět