Stanovisko k novele vyhlášky o jakosti a evidenci pohonných hmot (2020)

Svaz žádá doplnění stlačeného zemního plynu získaného ze zkapalněného zemního plynu a stlačeného biometanu získaného ze zkapalněného biometanu. Dále žádáme vyjasnit, zda monitorovací povinnosti o spotřebované elektřině platí i pro dobíjecí stanice v poloveřejném a neveřejném režimu a také je nutné určit, jakou formou a v jakém formátu budou tyto údaje předávané na sběrný bod MPO.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět