Připomínky Svazu k návrhu Lesního hospodářského plánu

Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá zásadní připomínky k návrhu Lesního hospodářského plánu. Plán považujeme za důležitý dokument, neboť stanovuje základní parametry a postupy pro vykazování tzv. imisních škod minimálně na následujících 10 let. Z tohoto pohledu by jim měla být věnována maximální odborná i politická pozornost.

Máme závažné výhrady vůči údajům, které jsou v jednotlivých dokumentech předloženy, a své argumenty dále rozvíjíme v jednotlivých připomínkách. Zároveň předesíláme, že výčet připomínek níže nepředstavuje úplnou a vyčerpávající pozici Svazu k danému materiálu, tedy si vyhrazujeme právo své připomínky doplnit i v pozdějším termínu v závislosti na dalších úpravách připomínkovaných materiálů.

Více zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět