Stanovisko k aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje

Před zahájením prací na jednotlivých akcích realizovaných v rámci aktualizace PÚR požadujeme zajistit si u vlastníků energetických zařízení vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi zařízeními.

Více zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět