Připomínky k návrhu zákona o omezení odpadu z vybraných plastových výrobků

Upozorňujeme, že je nezbytně nutné upravit definici plastů pro jejich správné zařazování a technologické zpracování. Momentálně nastavená definice je chybná.

V návrhu zákona je pak řada dalších velmi důležitých oblastí, které připomínkujeme. Mimo jiné navrhujeme, aby Česko provedlo vyhodnocení s ohledem na současná i budoucí hygienická opatření a normy a zasadilo se o odložení implementace v souvisejících oblastech a následnou úpravu tohoto zákona (v souvislosti s COVID-19). Dále dáváme ke zvážení zavedení systémové a přímé finanční podpory budování technologií pro hygienické využití těchto plastů, jako jsou pyrolýza, plazmové zplyňování a solvolýza, které jsou zcela v souladu s rozvojem oběhového hospodářství v ČR.

Více zde.

Další doplnění k bodu 1 stanoviska zde a zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět