Stanovisko k Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+

Svaz průmyslu a dopravy ČR přípravu a přijetí NP VaVaI 2021+ podporuje, má však k připomínkovanému dokumentu jednu zásadní připomínku týkající se stanovení podílu účelové a institucionální podpory.

Více zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět