Stanovisko k materiálu „Implementační plány programu Digitální Česko“

Vzhledem ke krizové situaci spojené s pandemií COVID-19 považujeme za naprosto zásadní, aby před aktualizací implementačních plánů Digitálního Česka bylo provedeno důsledné vyhodnocení dopadů současné situace na oblast digitální ekonomiky.

Dopady současné situace musí být důsledně promítnuty do celého předloženého materiálu, stejně tak i do dalších připravovaných návrhů. Proto požadujeme stažení materiálu z vlády a zahájení nové diskuze, která se bude zabývat přepracováním strategie Digitální Česko. Svaz průmyslu a dopravy ČR je připraven se do ní aktivně zapojit.

Více zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět