Stanovisko SP ČR k návrhu Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů

Předložené připomínky směřují zejména k potřebě vyjasnění definic pojmů tak, aby docházelo ke spravedlivému rozdělení prostředků mezi ohrožené subjekty zpracovatelského průmyslu a zároveň Nařízení přehledným a jasným způsobem provádělo žadatele při podávání žádosti o kompenzace.

Více zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět