Stanovisko ke Koncepci veřejné dopravy 2020-2025

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě usiluje o větší koordinaci veřejné dopravy, proto vítá snahu MD o vytvoření moderní Koncepce veřejné dopravy. Z pohledu Svazu by Koncepce měla veřejnou dopravu systémově připravit na zvýšení přepravních výkonů, snížení energetické náročnosti a zejména zvýšení kvality dopravní obslužnosti. Dle našeho názoru je proto Koncepci dopracovat dle připomínek přiložených níže.

Koncepce například nebere v případě železniční dopravy dostatečně v úvahu vliv kvality železniční infrastruktury a zařízení služeb na efektivitu realizace závěrů.
Chybí také ekonomické zhodnocení, zejména nákladů na navrhovaná opatření. Není tak zřejmé, zda jsou jednotlivé cíle Koncepce dosažitelné. Samotné cíle jsou pak stanoveny bez ohledu na měřitelnost (co), termíny (kdy), finanční nároky (za kolik) a finanční a obecnou odpovědnost (kdo to zaplatí, kdo rozhoduje).

Koncepce by se také měla více zabývat nutností zajistit síťový efekt služeb na železnici, nutností investovat do vozidel hromadné dopravy - zajištění jejich financování s ohledem na požadavky (zabezpečovače, kvalita, energetická účinnost apod.), větším rozpracováním závazku veřejné služby a koncesního modelu či novými trendy v dopravě.

Celé stanovisko nalezenete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět