Stanovisko k návrhu novely zákoníku práce o ošetřovatelském volnu

Jaké změny novela navrhuje

Skupina poslanců navrhuje novelizovat zákoník práce tak, aby umožnil zaměstnancům vzít si až roční neplacené volno z práce za účelem péče o blízkou osobu. Zaměstnavatel by byl povinen volno na žádost zaměstnance poskytnout a zaměstnanci po celou dobu volna tzv. držet místo (tj. umožnit pak zaměstnanci návrat na stejnou pracovní pozici). Svaz doporučil vládě přijmout k návrhu nesouhlasné stanovisko.

Stanovisko a argumenty Svazu průmyslu

  • Základním problémem zaměstnanců celodenně pečujících o blízké je ztráta příjmu, tj. navrhované neplacené volno není vhodným nástrojem.
  • Vhodnější než zavádět nové volno je upravit podmínky dávky nemocenského pojištění - dlouhodobé ošetřovné (diskuse o možných změnách už probíhají).
  • Také už existuje právo zaměstnance pečujícího o blízkou osobu požádat o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, s odpovídající povinností zaměstnavatele žádosti vyhovět, pokud tomu nebrání provozní důvody (§241 odst. 2 ZP).
  • Svaz zejména odmítá navrhované právo zaměstnance jako zcela jednostranné, bez možnosti zaměstnavatele žádosti o volno nevyhovět, a to ani z vážných provozních důvodů. Také navrhovaná doba garance pracovního místa (až 1 rok) je nepřiměřeně dlouhá, např. ve srovnání s mateřskou dovolenou (6 měsíců).
Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět