Stanovisko k zákonu o ochraně oznamovatelů

Co přináší zákon nového

Jde o transpozici evropské směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie. Zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci budou muset povinně vytvořit vnitřní oznamovací systém, kde bude oznámení přijímat a ve lhůtě na ně reagovat. Kromě toho bude zřízena Agentura pod ministerstvem spravedlnosti jako externí oznamovací kanál. Zákon chrání oznamovatele tím, že nesmí být jakkoli postižen – propuštěn z pracovního poměru, zastrašován, převed na nižší pozici či jinak diskriminován. Chráněny jsou rovněž osoby, které oznamovatelům pomáhají, jako kolegové a příbuzní.

Stanovisko a argumenty

  • Jde o goldplating – vláda je přísnější než vyžaduje evropská směrnice
  • Nerespektuje existující compliance programy a útvary firem a korporací
  • Zřizuje zbytečný nový orgán Agenturu
  • Nebrání zneužití, podání nepravdivých oznámení

Celé stanovisko Svazu průmyslu naleznete ZDE.

Tereza Hejlová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět