Stanovisko SPČR k materiálu „Dokumenty navazující na Informační koncepci ČR"

Co je předmětem vydaných dokumentů

Navazující dokumenty Informační koncepce ČR (IKČR) rozvíjí a dále rozpracovávají principy a cíle, které stanovila IKČR,  a skládají se z Metod řízení ICT veřejné správy ČR, Slovníku pojmů eGovernmentu, Národního architektonického rámce a Národního architektonického plánu. Ministerstvo vnitra se zároveň rozhodlo zvolit pro publikaci navazujících dokumentů IKČR formu propojených a vzájemně odkazujících internetových stránek, které společně tvoří a popisují Národní architekturu eGovernmentu, a to na adrese https://archi.gov.cz.

Metody řízení ICT veřejné správy ČR

Tento dokument upravuje rámec pravidel pro centrální řízení ICT podpory eGovernmentu, řízení jeho legislativních změn, budování a provozování ICT kapacit, řízení útvarů informatiky v jednotlivých orgánech veřejné správy i řízení životního cyklu jednotlivých informačních systémů veřejné správy a dalších informačních systémů ve veřejné správě.

Slovník pojmů eGovernmentu

Slovník obsahuje nejdůležitější pojmy vyskytující se v českém eGovernmentu, které se používají jak v právních předpisech, tak v odborné terminologii.

Národní architektonický rámec

Dokument slouží jako metodika pro vznik a údržbu ICT architektury úřadu.

Národní architektonický plán

Plán slouží jako navigace pro zpracovávání, sjednocování, řízení a rozvoj architektury jak na centrální úrovni, tak v jednotlivých úřadech. Dále popisuje možnosti propojení systémů veřejné správy s centrálními sdílenými službami eGovernmentu.

 STANOVISKO SVAZU PRŮMYSLU

  • Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje snahy Ministerstva vnitra o rozvoj služeb eGovernmentu.
  • V materiálu jsou však formulační nejasnosti a obecné pojmy, u kterých navrhujeme jejich zpřesnění nebo odstranění.  

Celé stanovisko zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět