Stanovisko k novele nařízení vlády k investičním pobídkám (2020)


 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) dlouhodobě podporuje zaměření investičních pobídek s důrazem na podporu vyšší přidané hodnoty investic v ČR. Stále ale také musí zůstat možnost podpořit i investice v problémových regionech.

V současnosti je ale nutné v první řadě, aby vláda veřejně jasně deklarovala, že bude investiční záměry podporovat. Tento pozitivní signál je potřeba i s ohledem na současnou situaci a nejistotu mezi investory po přijetí poslední novely a výroků vlády. Tímto dílčím signálem může být i tato novela, která by měla zvýšit využitelnost investiční podpory.

S ohledem na současnou situaci zároveň SP ČR podporuje záměr MPO, aby byla umožněna podpora i strategickým odvětvím s ohledem na zájmy a bezpečnost ČR (typicky navržená výroba zdravotnických prostředků). Ostatní předložené úpravy (např. snížení limitu výše investice, úprava ve vztahu k MSP) jdou v současné situaci správným směrem a představují pozitivní krok ve vztahu k vyšší využitelnosti investičních pobídek, byť je jasné, že podpora nemůže být pouze skrze nástroj investičních pobídek.

Jelikož má ale změna legislativy investičních pobídek zvýšit motivaci investovat do určitých sektorů větší časové zpoždění, je vhodné již nyní zvážit případné rozšíření definice strategických odvětví nad rámec pouhých výrobců zdravotnických prostředků. Do takové definice by měla spadat také infrastruktura vykazující prvky kritické infrastruktury, která je klíčová pro chod společnosti a ekonomiky.

Dále by bylo vhodné zvážit, zda by se mezi vyšší přidanou hodnotu neměly počítat také investice, které výrazně přispívají k plnění cílů ČR v oblasti životního prostředí.

Také je nutné upravit podmínky podílu nezaměstnaných osob, aby více reflektovaly skutečný stav hospodářství (např. při hromadném propouštění) a zároveň nebránily podpoře investic v době výrazného ekonomického poklesu dodatečnými podmínkami.

Zároveň upozorňujeme, že i nadále je zachována možnost politického rozhodnutí vlády (ne)přidělit všechny pobídky, tedy včetně těch pro malé a střední podniky, v postižených regionech, splňujících všechny podmínky vyšší přidané hodnoty apod., i přesto, že investor splní všechny zákonné požadavky. Tato pravomoc tak v porovnání například s dotačními programy působí netransparentně a může odrazovat investory.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět