Stanovisko k novele zákona o civilním letectví

Novela zákona má za cíl implementovat novou evropskou legislativu. Jde například o aplikaci požadavek na změnu ověřování spolehlivosti a zajištění schopnosti reagovat na změnu statusu dané prověřované osoby v průběhu času, což nelze než uvítat. Bohužel vybraná národní forma implementace pouze zvyšuje administrativní zátěž a neuvažuje o jiných způsobech provedení.

Svaz požaduje snížení administrativní zátěže na prověřované osoby a nezkracování délky platnosti dokladů o spolehlivosti.

Stanovisko naleznete zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět