Stanovisko k rozpočtu SFDI na rok 2021

Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2021 počítá s příjmy a výdaji ve výši 128,7 mld. Kč, což by mělo umožnit financování všech požadavků a investic. Na neinvestiční výdaje je alokováno 45,7 mld. Kč a na investiční výdaje je určeno celkem 83 mld. Kč.

Dle návrhu rozpočtu by měla největší část být proinvestována a utracena přes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD - 61,6 mld. Kč) a Správu železnic (SŽ - 53,6 mld. Kč). Ředitelství vodních cest (ŘVC) pak plánuje využít 1,5 mld. Kč. Pro ostatní příjemce je vyčleněno 11,9 mld. Kč.

Na přípravu nových investičních akcí má dle Ministerstva dopravy ČR být v roce 2021 využito přes 4,5 mld. Kč. Na nově zahajované akce pak má jít véce než 16 mld. Kč. U již běžících investic má být využito přes 46 mld. Kč.

Výdaje dle příjemce a typu akce

Oblast
ŘSD ŘVC
 Příprava investičních akci v roce 2021  3,1 1,4 0,1
 Nově zahajované akce v roce 2021 12,8  3,5  0,05
Akce v realizaci včetně doplatků 2021  22,8 22,3 1,2

Zdroj: Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 a 2023; Ministerstvo dopravy ČR

Stanovisko SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) žádá, aby se v rámci programu na podporu zavádění zabezpečovacího zařízení ETCS zvýšila maximální finanční podpora na pořízení ETCS pro železniční vozidla z nynějších maximálníh 6,75 mil. Kč na hnací vozidlo. Skutečné náklady dopravců se totiž pohybují v cenové úrovni 15 až 25 mil. Kč za kus. Zvýšení je možné například po vzoru Slovenska bez absolutního omezení po příslušné notifikaci ze strany Evropské komise. Zároveň by měla být zvýšená celková alokace na zavádění ETCS i s ohledem na potřebu zajištění bezpečného provozu na železnici.

Dále upozorňujeme na Národní program obnovy ČR a jeho možné dopady na oblast dopravy.

Stanovisko naleznete zde.

 

 

 

 

 

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět