Připomínky Svazu k Návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2021

Svaz průmyslu a dopravy předkládá připomínky k Plánu legislativních prací vlády na rok 2021.

Požadujeme uvést nové nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny v roce 2021. Současně také navrhujme zařadit do plánu novelizaci zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Předmětem novelizace by mělo být zproštění povinnosti platit televizní poplatek pro zařízení, která slouží čistě k průmyslovým účelům a na kterých je trvale, jakožto jediný vstupní signál, připojen pouze výstup z technologického zařízení.

Více zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět