Uplatnili jsme připomínky k daňovým formulářům k digitální dani

K zákonu o dani z digitálních služeb, který je nyní v legislativním procesu, připravilo Ministerstvo financí vyhlášku upravující formulářová podání.

CÍL vyhlášky

  • Ministerstvo financí vyhlášku upravující formulářová podání, která navazuje na přípravu zákona o dani z digitálních služeb, který je nyní rovněž v legislativním procesu.

HLAVNÍ PŘIPOMÍNKY SVAZU PRŮMYSLU

  • Svaz průmyslu zdůrazňuje dlouhodobé priority, mezi které patří to, aby Finanční správa nevyžadovala údaje, které má stát již k dispozici, či nutnost provádět analýzy nezbytnosti údajů uváděných v daňových formulářích, což by přispělo k redukci nadbytečných údajů.
  • Dále jsme podpořili připomínku Komory daňových poradců týkající se zamezení duplicitního uvádění údajů, zmínili jsme nesoulad připravovaného zákona s navrženou účinností vyhlášky a též jsme se věnovali sankcím kvůli rozdílu odhadovaných částek se skutečností při zavádění nové daně.
Podrobně naleznete naše připomínky zde.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět