Stanovisko k Strategickému plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027 s výhledem do roku 2050

Strategický plán ITS 2021-2027 upřesňuje a doplňuje koncepci přijatou v roce 2015. Bere v úvahu nové nastupující technologické trendy, nové vnější vlivy a povinnosti stanovené technickými a právními předpisy. Celkem je ve Strategickém plánu vymezeno 7 hlavních strategických cílů a 16 souvisejících opatření. Je tak vytvořen základ pro aktualizaci stávajících a přípravu nových ideových, následně rozpracovaných do podrobnějších konkrétních projektových záměrů ITS, které budou součástí návazného Akčního plánu inteligentních dopravních systémů 2021 - 2024, jenž bude pokračovatelem stávajícího Implementačního plánu.

Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje, že Strategickému plánu chybí měřitelné cíle. Dále by měla být více zohledněna problematika rozhodovacího procesu pro výběr projektů ITS, železniční osobní dopravy, poskytování dat pro multimodální dopravu a doplnění dalších částí inteligentních dopravních systémů.

Celé stanovisko nalezete zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět