Stanovisko k vyhodnocení plnění maastrichtských kritérií

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyjádřil svůj názor k předloženému "Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou".

CÍL předloženého materiálu

  • Předložený materiál MF ČR (Ministerstva financí ČR) vyhodnocuje čtyři oblasti (cenová stabilita, zdraví veřejných financí, stabilita devizového kurzu, konvergování úrokových sazeb) jako nutný předpoklad pro přijetí společné měny. Naše stanovisko tyto oblasti reaguje.

HLAVNÍ PŘIPOMÍNKY SVAZU PRŮMYSLU

  • Vláda by měla přijímat ekonomická protikrizová opatření nejen pro obnovení ekonomického růstu, ale i s ohledem na stále platný závazek přijmout euro. I nadále vidíme jako potřebné definovat potřebné kroky a stanovit termín k přijetí eura. Hospodářská politika by měla více zohledňovat i potenciální benefity, které ze společné měny pro českou ekonomiku plynou. Na podmínkách pro splnění pracovat můžeme.
Více zde.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět