Stanovisko k novele autorského zákona

Svaz uplatnil připomínky k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět