Stanovisko k věcnému záměru zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace

 

Věcný záměr Ministerstva vnitra má za cíl připravit vymezení zákona, který by vytvořil nadresortní podmínky pro účelný a efektivní sběr, pořizování, zpracovávání, správu, sdílení a využívání prostorových informací, jakožto nedílné součásti datového fondu veřejné správy, a pro zajištění a poskytování garantovaných služeb nad prostorovými daty pro potřeby výkonu agend veřejné správy.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky požaduje doplnění věcného záměru o chybějící popis poskytování informací, práv a povinností jednotlivých subjektů, vymezení novelizovaných souvisejících právních předpisů či nezohlednění možných dopadů na soukromé a veřejné subjekty v RIA.

Celý text stanoviska zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět