Vyhláška o měření plynu

 Jaké změny novela zavádí

Novela vyhlášky upravuje pojmy a definice dle aktuálního znění energetického zákona, dochází k upřesnění měření mezi zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou jiného státu, výrobnou plynu a zásobníkem plynu. Novela rozšiřuje přílohu č. 5 o nové druhy plynu, v tomto případě biometanu, a požadavky na jeho kvalitativní parametry.
Cílem této části návrhu je prioritní aktualizace vyhlášky s platným zněním EZ na možnosti propojení jednotlivých prvků plynárenské soustavy tak, aby v případě vzniku jakéhokoli nového propojení nebylo toto místo bez měření plynu. Současně novela vyhlášky reflektuje na teoreticky možnou povinnost připojit výrobny biometanu k zásobníku plynu, pokud o to výrobce požádá.

 

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Svaz požaduje, aby vyhláška umožňovala výrobci plynu připojit se k těžebnímu plynovodu jiného výrobce plynu.
  • Požadujeme zachovat stávající znění §7 Měřící zařízení odstavce 4) podle platné právní úpravy, neboť navrhovaná úprava na prokazatelné informování dotčeného účastníka trhu s plynem by znamenala zvýšení nákladů v jednotkách milionů Kč jenom na zaslání doporučených dopisů.
  • Ustanovení bodu 4 by mělo nabýt účinnosti dne 1. července 2021, protože v případě zavedení nových typů/podtypů měřicích zařízení (měření typu A1, A2) bude nezbytné přizpůsobit informační systémy provozovatelů soustav, operátora trhu a komunikačních kanálů. Časový prostor pro realizaci takových úkonů je vzhledem k navrhované účinnosti vyhlášky k 1. lednu 2021 nedostatečný.
Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět