Stanovisko ke Koncepci městské a aktivní mobility 2021-2030

Koncepce je jedním z návazných dokumentů dopravní politiky, který rozpracovává hlavní zásady dopravní politiky do podmínek samosprávy. Návrh Koncepce řeší problematiku plánování udržitelné městské a aktivní mobility v souladu s návrhy a požadavky na řešení městské mobility ze strany Evropské komise a vychází ze zkušeností s první generací plánů udržitelné městské mobility (SUMP), které již města v předcházejících letech zpracovala. Koncepce má ve své podstatě metodický charakter a měla by usnadnit jednotlivým městům zpracování a aktualizaci plánů udržitelné městské mobility, které patří do samostatné kompetence městských samospráv.
Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá vznik Koncepce městské a aktivní mobility, která by se měla stát vodítkem pro definování priorit a budoucí směřování rozvoje městské a příměstské mobility v městských regionech i uvnitř urbanizovaných území. Zároveň však upozorňujeme, že restriktivní přístup koncepce je potřebné nahradit podpůrným opatřením / protiopatřením. Automobilová doprava je v dokumentu považována víceméně za jednu kategorii IAD se všemi souvisejícími negativy, tedy prakticky bez reflexe nastupující elektromobility, která negativní externality částečně řeší. Zároveň je nutné více zohlednit problematiku železnice.

 

Stanovisko naleznete zde.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět