Stanovisko k Informaci o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR

SP ČR navrhuje aktualizovat informace týkající se aktuálního stavu jednotlivých informací a projektů Správy železnic.

Stanovisko naleznete zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět