Připomínky k Návrhu vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

V rámci zpřehlednění právní úpravy a odstranění její roztříštěnosti do mnoha prováděcích právních předpisů je navrhováno sloučit stávající vyhlášky do jediné, která je rozdělena do jednotlivých částí, hlav a dílů podle tematických okruhů.
Hlavní principy dosavadních vyhlášek zůstávají z velké části zachovány. 

 

Jaké změny vyhláška zavádí:

V rámci revize právní úpravy byla stávající právní úprava v prováděcích předpisech adaptována na novou zákonnou právní úpravu, zejména pokud jde o novou terminologii, instituty a povinnosti. 

 

Některé novinky oproti stávající právní úpravě:

- změna podmínek u stanovování ekotoxicity pro účely zasypávání (využívání odpadů na povrchu terénu)
- změna požadavků na limity obsahu škodlivin v odpadech využívaných k zasypávání nebo změnu podmínek využití strusky ze spalování ostatních odpadů k zasypávání.

 

Vybrané připomínky ze stanoviska Svazu:

Vzhledem k velkému množství připomínek a specifičnosti témat najdete konkrétní návrhy potřebných úprav ZDE.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět