Stanovisko k Národní RIS3 strategii

Cíl strategie

  • Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021 - 2027 je strategický dokument zajišťující efektivní zacílení evropských, národních, regionálních a soukromých prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací v prioritně vytyčených perspektivních oblastech.
  • Jedná se o základní podmínku pro uskutečňování intervencí kohezní politiky Evropské unie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI).

Stanovisko Svazu průmyslu

  • Svaz považuje připravenou Národní RIS3 strategii za důležitou součást strategických dokumentů ČR k podpoře VaVaI.
  • Nevnímá ji jen jako nezbytnou podmínku pro uskutečňování intervencí kohezní politiky EU v oblasti VaVaI, ale jako základ pro diskusi nad oborovými a regionálními specifiky hospodářství ČR.
  • Svaz vidí jako nezbytné intenzivní zapojení průmyslových firem do kontinuální aktualizace a specifikace tematického zaměření Národní RIS3 strategie.

Hlavní připomínky Svazu průmyslu

  • Žádáme o doplnění Předkládací zprávy o informaci, že při aktualizaci zejm. Přílohy č. 1 budou hrát významnou roli Národní inovační platformy a že práce platforem bude zahájena od počátku roku 2021.
  • Žádáme do Předkládací zprávy uvést vztah Národní RIS3 strategie s Národní politikou VaVaI 2021+ a Inovační strategií ČR 2019-2030.
Celé stanovisko zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět