Stanovisko k Návrhu programu Technologická inkubace start-upů

Cíl programu

  • Účelem Programu je podpora na vznik a rozvoj začínajících inovativních podniků typu start-up a spin-off.
  • Program finančně podpoří nová technologická řešení v oblastech, které mají velký potenciál pro zvýšení konkurenceschopnosti českého hospodářství (např. chytrá mobilita, umělá inteligence, ekoinovace, vesmírné technologie či kulturní a kreativní průmysly).
  • Z Programu bude během pěti let podpořeno více než 300 inovativních start-upů se sídlem v České republice.

Stanovisko Svazu průmyslu

  • Svaz považuje předložený program za velmi potřebný a žádoucí a domnívá se, že má potenciál výrazně zvýšit počet vznikajících technologických firem (start-upů) v ČR.

Hlavní připomínky Svazu průmyslu

  • Žádáme úpravu a konkretizaci zapojení regionálních inovačních center.
  • Žádáme zařadit mezi podporované podniky také ty, které vyvíjejí nové služby.
  • Upozorňujeme při detailním nastavování a interpretaci hodnotících kritérií na náročnost kritéria inovativnosti, kde je nutné prokázat, že se jedná o unikátní řešení, a to minimálně na evropské úrovni.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět