Stanovisko k návrhu zákona posilující práva příjemců tepla

Jaké změny novela zavádí

Důvodem předložené novely zákona č. 67/2013 Sb. je implementace relevantních ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, (dále také jen „Směrnice“) do českého právního řádu. Zejména se jedná ustanovení posilující práva příjemců centrálně připravovaného tepla a teplé vody na přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o jejich spotřebě.

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Svaz požaduje provést transpozici čl. 9b odst. 3 a článků 10a, 11a a 13 a přílohy VIIa směrnice 2012/27/EU ve znění směrnice 2018/2002 a směrnice 2019/944. Předkladatel však předložil pouze transpozici směrnice 2018/2002 a to ještě ve velmi neúplné podobě. Směrnici 2012/27/EU je třeba chápat jako celek (ve znění relevantních novel) a provést úplnou transpozici jejích pro zákon č. 67/2013 Sb. relevantních článků.
  • Místo pojmu „skutečná spotřeba tepla“ zavést definici „informace o spotřebě tepla“, která je zjištěna na základě měření stanoveným měřidlem nebo na základě odečtení údaje ze zařízení pro rozúčtování nákladů, které měřidlem ve smyslu zákona o metrologii není.

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět