Připomínky ke Zprávě o životním prostředí České republiky 2019

CÍL ZPRÁVY

Zpráva je oficiálním zdrojem informací o životním prostředí v ČR, které jsou využitelné jak pro podporu výkonu státní správy, tak pro informování veřejnosti. Představuje dokument, který umožňuje souhrnný přehled o stavu a vývoji složek životního prostředí a jejich zátěží.

STANOVISKO SVAZU 

Stanovisko Svazu obsahuje pouze jednu dílčí připomínku - návrh na doplnění ke kapitole Odpady.

Naleznete zde

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět