Stanovisko k novele zákona o pozemních komunikacích

Svaz průmyslu a dopravy České republiky navrhuje v ustanovení § 18g nepřímo novelizovat liniový zákon, který se zabývá přípravou vybraných dopravních staveb.

Stanovisko naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět