Stanovisko ke Koncepci Smart Cities

Cílem Koncepce SMART Cities je využívat SMART řešení v urbánním i venkovském prostoru a rozpracovává řadu dalších typových opatření této strategie na úroveň měst a obcí.

SP ČR navrhuje v rámci Koncepce Smart Cities více podchtit potřebu digitálního vzdělávání pomocí digitálního obsahu, přípravu obcí na přechod k čisté mobilitě, poskytování otevřených dat obcí, carsharingu a další.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět