Stanovisko k Projektu sdílených činností Strategická inteligence pro výzkum a inovace (STRATIN+)

 

Cíl projektu

  • Účelem projektu sdílených činností je poskytovat služby strategické inteligence veřejné správě a výzkumným organizacím při realizaci politiky výzkumu vývoje a inovací.
  • Předmětem aktivit předkládaného návrhu projektu sdílených činností je systematická analýza a vyhodnocování determinant vývoje národního výzkumného a inovačního systému, evaluace dopadů politiky VaVaI, identifikace a evaluace trendů a příležitostí pro VaVaI (foresight), jakož i posuzování dopadů nových technologií na společnost (technology assessment).
  • Projekt sdílených činností bude realizován ode dne 1. ledna 2021 do dne 31. prosince 2024 s celkovými náklady 90 593 685,- Kč.

Hlavní připomínky Svazu průmyslu

  • Žádáme o úpravu materiálu, aby byl mezi členy Řídícího výboru zařazen také zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR.
  • Žádáme sjednotit materiály v oblasti informování vlády.
Celé stanovisko zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět