Stanovisko k Návrhu Dohody o partnerství v programovém období 2021–2027

Dohoda o partnerství

Dohoda o partnerství je klíčovým zastřešujícím dokumentem pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Na její předložení naváže do 15. září 2021 předložení jednotlivých programů připravovaných příslušnými resorty v roli řídicích orgánů těchto programů. Po schválení Dohody o partnerství a programů budou tyto dokumenty oficiálně postoupeny Evropské komisi (EK) k závěrečnému formální vyjednávání. Po schválení jednotlivých dokumentů ze strany EK budou moci být vyhlášeny výzvy a podpořeny první projekty.
Optimistické scénáře předpovídají první výzvy operačních programů nového programového období na přelomu roku.

 

Pozice SP ČR

SP ČR v připomínkách žádá, aby Dohoda umožnila co nejširší možnosti podpory a k omezení, pokud budou důvodná, docházelo případně až v jednotlivých OP a výzvách. Zároveň žádáme, aby Dohoda reflektovala poslední vývoj v nastavení jednotlivých operačních programů. Cílem SP je, aby Dohoda neomezovala možnosti podpory a aby se prioritami nového programového období byla podpora transformace na nízkoemisní hospodářství, podpora výzkumu a vývoje a podpora digitalizace.
Více zde.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět