Stanovisko k novele vodního zákona

Jaké změny novela zavádí:

Cílem novely je zpřesnění kompetencí státních orgánů při řešení havárií mimořádného rozsahu v reakci na poznatky z praxe, aby bylo do budoucna možno takové situace efektivně řešit.  

STANOVISKO SVAZU PRŮMYSLU

  • Svaz průmyslu
    • ukazuje na neurčitou definici "havárie mimořádného rozsahu".
    • upozorňuje v souvislosti s touto novelou zákona i na potřebu přepracování související vyhlášky č. 450/2005 Sb. 
    • navrhuje vyjmutí povinnosti z § 115 odst. 18, která je v návrhu novely přidávánaa týká se povinnosti vodoprávních úřadů schvalovat provozní řád vodního díla pro čištění odpadních vod s povoleným množstvím vypouštěných odpadních vod větším než 6 000 m3/rok.  

Celé stanovisko najdete zde

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět