Připomínky k návrhu nařízení vlády o sazbách úhrady

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje uvést termín účinnosti nařízení vlády do souladu s účinností zákona novelizujícího horní zákon (zákon č. 88/2021 Sb.,), tedy z navrženého termínu 1. ledna 2022 na nově navržený termín 1. července 2021.

Více zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět