Stanovisko k Aktualizaci Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu

Strategie MŽP

Návrh aktualizace Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR pro období 2021 – 2030 byl připraven v meziresortní spolupráci na základě úkolu, který všem ministrům uložila vláda usnesením č. 34 z 16. ledna 2017. Implementačním dokumentem strategie je Národní akční plán adaptace na změnu klimatu.
Strategickým cílem je zvýšit připravenost České republiky na změnu klimatu – snížit zranitelnost a zvýšit resilienci lidské společnosti a ekosystémů vůči změně klimatu a omezit tak její negativní dopady. 

 

Pozice SP ČR

Konkrétní připomínky týkající se například problematiky vody či upřesnění v kapitole ekonomické nástroje naleznete ZDE.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět