Stanovisko k Pravidlům podpory nízkoemisních vozidel

SP ČR materiál MMR a MD podporuje a předkládá k němu pouze doporučující připomínky.

Pravidla podpory nízkoemisních vozidel

Ve Sněmovně leží tisk č. 1121 – návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, který dosud neprošel prvním čtením. Pokud nebude od 2. srpna 2021 účinný zákon, který zadavatelům a objednatelům uloží povinnosti ve vztahu k pořizování nízkoemisních vozidel, nebude závazek z novelizované směrnice o čistých vozidlech ze strany ČR cíleně plněn. V případě pozdější účinnosti pak nebude možné garantovat úplné naplnění závazku ČR.

Proto navrhuje MMR ve spolupráci s MD zajistit pro případ pozdního přijetí zákona alespoň alternativní způsob plnění závazku ČR a zavést nezbytná pravidla obsažená v návrhu zákona, která již byla vládou schválena, a to formou usnesení vlády. To je však nutno vnímat jako provizorní řešení do doby přijetí zákonné úpravy, neboť s ohledem na omezený okruh subjektů, které může vláda usnesením zavázat, bude plnění povinností ze směrnice pokryto jen částečně. Povinnosti transpozičního zákona by byly tedy uloženy prostřednictvím usnesení vlády, a to zavedením Pravidel podpory nízkoemisních vozidel, která obsahově odpovídají návrhu zákona. Usnesení vlády bude platné do doby účinnosti zákona.

Stanovisko SP ČR

SP ČR dlouhodobě žádá zásadní posílení podpory zavádění alternativních paliv ze strany státu. Proto vítáme, že se Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo dopravy ČR snaží o přechodné řešení situace, kdy v parlamentu stále nedošlo ke schválení zákona o podpoře nízkoemisních vozidel.

Jelikož nechceme záměr přijetí Pravidel nijak komplikovat, přikládáme níže pouze doporučující připomínky.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět