Doporučující připomínky Svazu průmyslu a dopravy České republiky ke Státní kulturní politice 2021-2025+

Cíle dokumentu

  • Státní kulturní politika vytyčuje šest strategických cílů. První tři se soustředí na tradičnější oblasti působnosti ministerstva. Další tři rozvíjejí oblasti nové a zvyšují kapacitu ministerstva ke kvalitní a efektivní správě kulturního a kreativního sektoru a zajišťování veřejné kulturní služby dle zákona č. 203/2006 Sb.

Doporučující připomínky Svazu průmyslu

  • Svaz žádá o vypuštění některých pasáží a změnu indikátorů, jelikož podpora výzkumu potřebného pro rozvoj veřejné správy je v kompetenci TA ČR a je realizována prostřednictvím programu BETA 2.
  • Dále upozorňuje, že program NAKI III již byl schválen usnesením vlády ze dne 6. 4. 2021 č. 349.
Celé stanovisko zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět