Připomínky k Návrhu vyhlášky nakládání s výrobky s ukončenou životností

Předkládaný návrh vyhlášky je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. 

Cíl vyhlášky

Cílem vyhlášky nakládání s výrobky s ukončenou životností je zejména zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí před negativními dopady odpadů z vybraných výrobků. 

Vybranými výrobky jsou:

  • elektrická a elektronická zařízení (elektrozařízení), 
  • baterie a akumulátory, 
  • pneumatiky a vozidla. 
Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku vybraných výrobků, a to od jejich výroby a uvedení na trh až po jejich zpracování poté, kdy se staly odpadem, tj. výrobky s ukončenou životností.

 

Některé novinky oproti stávající právní úpravě:

  • přesnější požadavky na pořádání osvětových kampaní,
  • postupy při zpracování a dalším nakládání s výrobky s ukončenou životností,
  • vedení evidence těchto výrobků spolu s důsledným ověřováním vykazovaných dat.

Stanovisko Svazu průmyslu

Cílem připomínek Svazu byla srozumitelnost a praktikovatelnost vyhlášky, dále potom určitá vyváženost mezi zajištěním rovných podmínek subjektů na trhu a mezi minimalizací dodatečné zátěže. 

Konkrétní připomínky najdete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět