Stanovisko k Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví - EXCELES

O programu

  • Program EXCELES je jediným implementačním nástrojem pro realizaci komponenty 5.1 „Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví“ Národního plánu obnovy.
  • Program EXCELES je plánován na roky 2021-2026 s alokací 5 mld. Kč.
  • Realizace programu EXCELES je podmíněna schválením komponenty 5.1. na úrovni Evropské komise.

Stanovisko Svazu průmyslu

  • Svaz průmyslu a dopravy ČR žádá o zapracování všech zásadních i doporučujících připomínek uvedených ve „Stanovisku Rady pro výzkum, vývoj a inovace k návrhu Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES“ schváleném na jejím 369. zasedání dne 25. 6. 2021.
  • Rada se vyjadřuje např. k očekávaným výsledkům, způsobilosti uchazečů, způsobu realizace programu a jeho projektů atd.
Celé stanovisko zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět