Stanovisko k Návrhu nařízení vlády ohledně sazby minimální mzdy od 1. 1. 2022

Sekce zaměstnavatelská SP ČR zpracovala stanovisko k Návrhu nařízení vlády ohledně sazby minimální mzdy od 1. 1. 2022, které před létem vložilo MPSV meziresortním připomínkovým řízením (MPŘ). Iniciativa má zásadní dopad na fungování podniků a firem a zejména na celou oblast zaměstnanosti, pracovně právní oblast a oblast odměňování. Celkově má potenciál ovlivnit i konkurenceschopnost a inovační potenciál firem, které jsou již tak velmi citelně zasaženy pokračující krizí způsobenou pandemií Covid-19.

Návrh nařízení vlády ohledně sazby minimální mzdy od 1. 1. 2022 navrhuje zvýšit minimální mzdu ze stávajících 15 200,- Kč na 18.000,- Kč. SP ČR vyjádřil zásadní nesouhlas s celkovou koncepcí. U navýšení minimální mzdy od 1. 1. 2022 za možný kompromisní návrh považuje zvýšení maximálně o inflaci, tedy na 15 700,- v souladu se stanoviskem SP ČR vyjádřeným na jednání tripartity dne 21. 6. 2021.

Pokud se týká návrhu k navýšení minimální mzdy ze stávajících 15 200 Kč na 18 000 Kč, SP ČR opakovaně a dlouhodobě prosazuje zakotvení závazného pravidla pro automatickou valorizaci mezd. Důvodem je právě fakt, že není dlouhodobě udržitelné, aby tak zásadní rozhodování, které má dopad na celkový ekonomický vývoj v ČR, bylo předmětem politického rozhodování s nejasným a nepřevídatelným výsledkem. Zároveň by podle našeho názoru měl případný valorizační koeficient být ještě kombinován s indexem prognózy vývoje hospodářství např. na základě predikce MF ČR.

Zároveň jsme konstatovali, že navrhované zvýšení základní sazby minimální mzdy (MM) a odpovídajících nejnižších úrovní zaručených mezd (ZM) o více než 18 % nereflektuje ekonomickou realitu, neodpovídá růstu průměrné mzdy v ČR, jde o skokové navýšení MM bez jasných ekonomických ukazatelů a jakéhokoliv adekvátního zhodnocení dopadů na zaměstnavatele při respektování jejich možností a současné výkonnosti a bez celkových dopadů na trh práce.

Celé stanovisko SP ČR k tomu návrhu naleznete ZDE.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět