SP ČR k důchodům a tzv. náročným profesím

Poslanecká sněmovna se na své mimořádné 115. schůzi v pátek 30. července bude zabývat mimo jiné vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ST 1230. V rámci tohoto sněmovního tisku se však mohou řešit i pozměňovací návrhy, které obsahují i původní návrh MPSV na úpravu dřívějšího odchodu do důchodu pro zaměstnance pracující ve fyzicky náročných profesích.

Pro SP ČR je téma důchodů zásadní a úpravu dřívějšího odchodu do důchodu pro zaměstnance pracující ve fyzicky náročných profesích podporuje. Upozorňuje ale na zásadní problém zejména pozměňovacího návrhu 8687 (pozměňovací návrh pana poslance Onderky), který rozšiřuje okruh osob a působnosti výše uvedeného návrhu zákona na další kategorie (dle kategorizace prací do skupin). SP ČR nepodporuje v tuto chvíli jakékoli rozšíření okruhu osob a působnosti výše uvedeného návrhu zákona na další kategorie. Problematika je velmi komplexní a SP ČR postrádá analýzu dopadů, které mohou nastat například při vysoké koncentraci takových zaměstnanců v jednom místě nebo u jednoho konkrétního zaměstnavatele.

Doporučujeme, abychom se nyní zaměřili pouze na tzv. 4. kategorii a ověřili aktuální model vymezení této kategorie a pak jej případně dle zkušenosti a cíleném hodnocení dopadů v následujících letech rozšiřovali.

Více v našem dopisu, který jsme rozeslali předsedům poslaneckých klubů, ZDE.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět