Veřejná konzultace Evropské komise k Aktu o datech

Dne 3. června 2021 spustila Evropská komise veřejnou konzultaci k Aktu o datech (Data Act), který by měl být zveřejněn v druhé polovině tohoto roku. Jeho cílem bude zvýšit využívání a přístup k datům, vytvoření spravedlivé datové ekonomiky a zároveň stanovit práva a povinnosti stran, mezi kterými probíhá výměna dat.
Dle dostupných informací a struktury veřejné konzultace očekáváme, že Data Act bude pokrývat následující oblasti:
Sdílení dat mezi podniky a vládou (B2G);
Sdílení dat mezi podniky (B2B);
Nástroje pro sdílení dat: inteligentní smlouvy;
Neosobní data generovaná v souvislosti s internetem věcí (IoT);
Přenositelnost cloudových dat;
Doplnění práva na přenositelnost podle článku 20 nařízení GDPR ;
Ochrana duševního vlastnictví ve vztahu k databázím (směrnice o databázích);
Záruky týkající se neosobních dat v mezinárodním kontextu.

 

Na základě konzultace v rámci Expertního týmu pro digitální ekonomiku Svaz připravil vstup do konzultace, který byl zaslán Evropské komisi dne 3. září 2021. Vzhledem k tomu, že Data Act bude upravovat B2B sdílení dat, považujeme tuto iniciativu za jednu z klíčových. Projednávání návrhu bude spadat do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. V rámci diskuzí k návrhu dlouhodobě zdůrazňujeme zejména princip dobrovolnosti, vyvarování se nežádoucí lokalizaci dat a duplicitám v připravované legislativě, např. s GDPR.

Více zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět