Uplatnili jsme stanovisko k novelizaci zákona o spotřebních daních

Uplatnili jsme připomínky k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Podstata těchto připomínek již byla navržena i v rámci novelizace stejného zákona (sněmovní tisk 1190), kde byly změny podpořeny Rozpočtovým výborem i Ministerstvem financí. Připomínky se týkají například zjednodušení administrativy spojené s nakládáním s nespotřebovaným pivem, vhodnější definice nepředvídatelné ztráty, či lepší vymezení některých pojmů.
Celé stanovisko si můžete přečíst zde
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět